Nơi trao đổi

Thái độ trao đổi

Các vấn đề thường gặp

Tích điểm Tư vấn sức khỏe Mạng hỏi đáp sức khỏe Tích điểm là giá trị tiền cơ bản của web,là do người dùng khi tham gia nhóm hỏi đáp có thể giúp được người khác và được khen ngợi.Có thể thông qua việc hỏi đáp và nhiều việc khác để đạt được.Có thể tiêu (đổi quà) trong quá trình tích điểm

Có thể thông qua việc trả lời câu hỏi và nhiều con đường khác để đạt được

Điền đúng các thông tin có thực như địa chỉ gửi bưu điện, mã bưu điện, người nhận, điện thoại liên hệ và địa chỉ email. Đồng thời bảo đảm điện thoại luôn liên lạc được.Như vậy sẽ có thể thu nhận đúng bưu phẩm. Hãy nhớ đúng tài khoản và mật khẩu đăng nhập của mình để tránh bị lộ thông tin cá nhân.

Sau khi trao đổi thành công, nhân viên khu đổi quà sẽ gửi bưu phẩm của bạn trong vòng 15 ngày làm việc, thời gian chuyển phát nhanh tùy từng thời điểm thông thường là từ 1-2 ngày.

Toàn bộ chi phí gửi bưu phẩm là doTư vấn sức khỏe Mạng hỏi đáp sức khỏe ,Gửi qua bưu điện trong phạm vi Việt Nam.